ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจnattapong s.
natty9629@gmail.com
0863269629
natt_man-man

เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 


ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
     

 

 

1. ใช้สินค้าที่ชอบ

เลือกสินค้าที่ตัวเองชอบแล้วซื้อไปทดลองใช้

2. เล่าประสบการณ์การ

ใช้สินค้าให้คนใกล้ตัวฟัง ด้วยการบอกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าดีอย่างไร ประทับใจอะไรบ้างในสินค้าที่ตนเองใช้

 

 

 

   

3. ศึกษารายละเอียดของสินค้า

(ที่ตัวเองชอบและมีความถนัด) ด้วยการศึกษาจากแคตตาล็อค สอบถามจากผู้แนะนำ สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท และเข้าประชุมกับบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

4. เชิญคนที่ท่านรักมาร่วมสมัคร

เป็นเจ้าของกิฟฟารีนเช่นกันกับท่าน ใช้สินค้าที่พวกเขาชอบ และสามารถเลือกได้ตามความต้องการว่า ต้องการเป็นผู้บริโภคสินค้าเพียงอย่างเดียว หรือสร้างธุรกิจ ด้วยวิธีเดียวกันกับท่าน

 

 

 

 

5. ศึกษาวิธีการดำเนินธุรกิจ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่ต้องลงทุน ด้วยการเพิ่มพูนความรู้จาก Website ของเรา ผ่านช่อง  Giffarine Channel (Online) ซึ่งเต็มไปด้วยรายการต่างๆ ที่จะพัฒนาศักยภาพในตัวท่านเพื่อความพร้อมสำหรับการทำ ธุรกิจกิฟฟารีน หรือประชุมตามศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนที่ท่าน ใช้บริการ 

 

6. สร้างเครือข่าย

โดยเน้นสายสัมพันธ์และความจริงใจ อย่ารีบร้อนแนะนำธุรกิจ หรือสินค้ามากจนเกินไป ควรทำให้ ผู้มุ่งหวังประทับใจในตัวเราเสียก่อน ด้วยการสร้างบรรยากาศ ที่สบายๆ ไม่เครียด และให้คิดเสมอว่า ถึงแม้วันนี้เขาจะไม่สมัคร กับเรา แต่เรากับเขายังต้องเป็นเพื่อนกันอยู่ แนะนำสินค้าให้ เหมาะสมกับความต้องการ และกำลังซื้อของผู้มุ่งหวัง

 

 

วิเคราะห์ผู้มุ่งหวัง
เพื่อการดูแลที่เหมาะสม
ติดตามผลการใช้สินค้าของลูกค้า
และรักษาสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่อง
จัดเตรียมสื่อประกอบการ
ขยายงาน
ให้เหมาะสม
ผู้มุ่งหวังที่ต้องการเป็นผู้บริโภค ให้รักษาสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอสินค้า ตลอดจนการบริการดูแลหลังการขาย ด้วยความสม่ำเสมอ ผู้มุ่งหวังที่ต้องการทำเป็นธุรกิจ ให้นำเสนอธุรกิจและแผนงาน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และดูแลให้เขาเหล่านั้นสามารถสร้างธุรกิจจนเติบโตได้   เช่น แฟ้มธุรกิจ แผนผังองค์กร ทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบไฟล์ดิจิตอล จะทำให้เราทำงานอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ และง่ายต่อการขยายธุรกิจ

 


 

   

10. สร้างวัฒนธรรมองค์กร

เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่สุภาพ มีบุคลิกภาพ ของนักธุรกิจ การเคารพกฎและจรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ทำธุรกิจจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างความ ศรัทธาและความน่าเชื่อถือแก่ทีมงาน

 

11. บริหารทีมงานด้วยความตั้งใจจริง

และสร้างบรรยากาศแห่งความสุขด้วย ความกระตือรือล้นที่จะมีสำเร็จในองค์กร ความสำเร็จของธุรกิจ MLM ในระยะยาวมาจากการสร้างคนใน ทีมงาน ให้มีความสามารถ และสมารถขยายงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถไปสู่ทีมงานเป็นทอดๆ และประสบความสำเร็จร่วมกันทั้งทีมงาน

 

 


 

   

12. พัฒนาตนเอง

และเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำ อย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมคอร์สอบรมสัมมนา ทั้งด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นพบและพัฒนาศักยภาพในตัวเรา รวมทั้ง การรับชมช่อง “กิฟฟารีน แชนแนล” อยู่เสมอ จะทำให้ได้แนวทางในการ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนวคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต พร้อมความบันเทิงผ่าน รูปแบบรายการที่หลากหลาย เพื่อนักธุรกิจกิฟฟารีน